GIỚI THIỆU CHUNG

Xí nghiệp Cơ khí 59 là doanh nghiệp thành viên thuộc Công ty TNHH một thành viên 27. Xí nghiệp Cơ khí 59 trước đây là Nhà máy Z159 thuộc Cục Quản lý xe máy/Tổng cục Hậu cần được thành lập ngày 28/4/1966.

Do thay đổi tổ chức lực lượng trong tình hình mới, theo Quyết định 125/2003/QĐ-BQP ngày19/9/2003 của Bộ Quốc phòng về việc sáp nhập Nhà máy Z159 vào Công ty 27 thuộc Tổng cục CNQP và đổi tên thành Xí nghiệp Cơ khí 59 – Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên 27.     

Xem tiếp…

SẢN PHẨM